Formulieren en formulierverwerking


formulieren

Potentiële klanten en bedrijven willen soms zelf graag bepalen hoe ze jou contacteren. Een webformulier is hier ideaal voor. Uiteraard online op uw website, maar het kan ook handig zijn op beurzen en evenementen.
Via het formulier kunnen ze informatie of documentatie aanvragen, vragen om gecontacteerd te worden of het kan gebruikt worden voor inschrijvingen of evaluaties.
De door het formulier verzamelde gegevens kunnen doorgemaild worden naar een bepaald mailadres en/of opgeslagen worden in een database van waaruit die dan kunnen ge-exporteerd worden naar bij voorbeeld Excel.

Onderstaand voorbeeld werd gemaakt voor een Playstation evenement.

formuliervoorbeeld

Formulieren zijn heel handig voor zowel intern (intranet) als extern (internet) gebruik b.v. voor:

 • Declaratieformulieren en onkostenvergoedingen
 • Afwezigheidsregistratie
 • Vakantie-aanvragen
 • Orderregistratie
 • Bezoekersregistratie
 • Inschrijvingen voor evenementen
 • Informatie aanvragen

Voordelen van een formulier:

 • Altijd en overal bereikbaar via webbrowser
 • Verplichte velden (voorbeeld naam en emailadres) zijn in te stellen
 • Controle op b.v. emailadres
 • Velden met vaste keuzemogelijkheden
 • Automatisch antwoord / bevestiging is mogelijk
 • Gegevens kunnen automatisch in een database opgeslagen worden
Tori